Sino si Maulana Shaykh Nazim (qs)?

Maulana Sayyidi Shaykh Muhammad Nazim Al-Haqqani (qs), ay pang-apatnapu GrandShaykh ng Naqshbandi Haqqani Tariqat Order, ang nag-iisang tariqat order na galing kay Sayyidina Abu Bakr Siddiq (ra), ang pinaka malapit na kaibigan ng Propeta (saw) – lahat ng ibang tariqat ay nanggagaling kay Sayyidina Ali (Karamallahu wajhi).

Siya ay diritsong inapo ng Rasulullah (saw), Siya ay parehas na Hassani at Husayni, siya din ay inapo nina Shaykh Abdul Qadir Jilani (qs) at Maulana Jalaluddin Rumi (qs). Siya ay mahigit na 90-taong gulang na, inukul niya ang kanyang buong buhay sa pangaral ng totoong Islam, hinahalintulad sa paglalakbay ng Pag-ibig.

Si Maulana Shaykh Nazim ay nagtuturo araw-araw, alas dos ng hapon (1400 hours GMT), punta po kayo sa www.Saltanat.org para makinig sa kanyang mga nag-iilaw na aralin. Wala po itong bayad na dumalo sa aralin, kumpleto walang bayad.