Tag Archives: pluta

Malungkot na Kanta ng Pluta

Mula sa isang simpleng palabas gamit ang pluta, may mga rebelasyon na ginawa si Maulana hinggil sa pagkakahiwalay ng sinag ng araw, hinggil sa epikong storya sa paghahanap ng sangkatauhan para sa nagkakaisang mga yamang-tubig, na itinapon sa mundong puno ng kasakiman at kalituhan. Continue reading

Posted in Suhbah @tl | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Malungkot na Kanta ng Pluta

How a flute produces beautiful notes

Allah had created each human being as a unique entity. Each creature has been given its own special individual tasks and duties – hence every human being has a responsibility towards His Lord Almighty. Look at how Great and Magnificent Allah is – the Lord has given each creature a special and unique existence, and He is the only One who understands the real identity of every created being. No two humans have identical personalities or responsibilities – each one is special, everyone in mankind is 100% different from the next human being. Continue reading

Posted in Suhbah @tl | Tagged , , , , | Comments Off on How a flute produces beautiful notes