Tag Archives: pagkakahiwalay

Malungkot na Kanta ng Pluta

Mula sa isang simpleng palabas gamit ang pluta, may mga rebelasyon na ginawa si Maulana hinggil sa pagkakahiwalay ng sinag ng araw, hinggil sa epikong storya sa paghahanap ng sangkatauhan para sa nagkakaisang mga yamang-tubig, na itinapon sa mundong puno ng kasakiman at kalituhan. Continue reading

Posted in Suhbah @tl | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Malungkot na Kanta ng Pluta