Category Archives: Suhbah @tl

Malungkot na Kanta ng Pluta

Mula sa isang simpleng palabas gamit ang pluta, may mga rebelasyon na ginawa si Maulana hinggil sa pagkakahiwalay ng sinag ng araw, hinggil sa epikong storya sa paghahanap ng sangkatauhan para sa nagkakaisang mga yamang-tubig, na itinapon sa mundong puno ng kasakiman at kalituhan. Continue reading

Posted in Suhbah @tl | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Malungkot na Kanta ng Pluta

Alamin ang iyong Muslim na Kalendaryo at etika

Ang Suhbah pagkatapos ng Pagsimba sa araw ng Biyernes ni Maulana Shaykh Nazim Alamin ang iyong Muslim na Kalendaryo at etika Ika-tatlo ng Disyembre 2010 A’uzubillah himinash shaitan nirrajeem Bismillah-hir Rahman-nir Raheem Assalamu’alaikum wrh wbkt Si Maulana ay tinangisan ang … Continue reading

Posted in 2010 @tl, December @tl, Suhbah @tl | Comments Off on Alamin ang iyong Muslim na Kalendaryo at etika

Ipagtanggol ang Katotohanan, at Siya ay ipagtatanggol ka

Buod ng araw-araw na mga Suhbah ni Maulana Shaykh Nazim 8th April 2010, Huwebes Ipagtanggol ang katotohanan, at siya ay ipagtatanggol ka A’uzubillah himinash shaitan nirrajeem Bismillah-hir Rahman-nir Raheem Assalamu’alaikum wrh wbkt Si Maulana ay tinatanggap ang mga dumadalo, Sino ang … Continue reading

Posted in 2010 @tl, April @tl, Suhbah @tl | Comments Off on Ipagtanggol ang Katotohanan, at Siya ay ipagtatanggol ka