Tag Archives: Hesap Günü

Habib Ali El-Cufri için Özel Suhbah: 23 Kasım 2010

Bu çok özel Suhbah’ da Mevlana, her zaman Allah ile birlikte olmak gerektiği ve Yüce Şeyh EbuYezid El Bistami (ks)’ nin Hesap Günü’ nde İlahi’ nin adını çağırmasını nasıl bir arzuyla beklediği üzerine konuştu. Merhametle kaplanmış, Muhammed milletinin bir ferdi olarak, hayvana özgü sıfatları bırakarak Allah’ a en yakın olanlardan olmaya gayret etmeliyiz. Hayvan özelliklerinden kurtulamayanlar ‘durağan’ cennetlere gideceklerdir. Sadece arınmış olanlar, melek sıfatlarını edinmiş olanlar, İlahi Mevcudiyet’ te kabul göreceklerdir. Hayvanlar, durağan cennetlerde kalırken, arınmış olanlar Saray’ a, Kral’ ın huzuruna kabul edilecektir. Resulullah (sav) buyurdular ki “Ben mükemmel ahlak üzere gönderildim. Beni Allah en güzel bir usul ile terbiye etti.” Continue reading

Posted in Sohbetleri | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Habib Ali El-Cufri için Özel Suhbah: 23 Kasım 2010