Tag Archives: Edeb

Habib Ali El-Cufri için Özel Suhbah: 23 Kasım 2010

Bu çok özel Suhbah’ da Mevlana, her zaman Allah ile birlikte olmak gerektiği ve Yüce Şeyh EbuYezid El Bistami (ks)’ nin Hesap Günü’ nde İlahi’ nin adını çağırmasını nasıl bir arzuyla beklediği üzerine konuştu. Merhametle kaplanmış, Muhammed milletinin bir ferdi olarak, hayvana özgü sıfatları bırakarak Allah’ a en yakın olanlardan olmaya gayret etmeliyiz. Hayvan özelliklerinden kurtulamayanlar ‘durağan’ cennetlere gideceklerdir. Sadece arınmış olanlar, melek sıfatlarını edinmiş olanlar, İlahi Mevcudiyet’ te kabul göreceklerdir. Hayvanlar, durağan cennetlerde kalırken, arınmış olanlar Saray’ a, Kral’ ın huzuruna kabul edilecektir. Resulullah (sav) buyurdular ki “Ben mükemmel ahlak üzere gönderildim. Beni Allah en güzel bir usul ile terbiye etti.” Continue reading

Posted in Sohbetleri | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Habib Ali El-Cufri için Özel Suhbah: 23 Kasım 2010

Bir tek hadis tüm bilgiyi içerir: 29 Ekim 2010

Bazı insanlar ülkelerinin deprem hattının dışında olmasından ya da kasırgaların oluştuğu bölgelerde olmamasından veya tsunami tehlike bölgesinde olmamasından teselli buluyorlar. Afetler Allah tarafından gönderilir. Onlar ‘doğaya’ atfedilebilecek sıradan olaylar değildir! Mevlana diyor ki, her felaket, İlahi emirler aracılığıyla mağdurlarına açıklanan, göklerden gelen kesin bir cezadır. Öyleyse potansiyel felaket bölgelerinden uzak olmanız nedeniyle, hiç de, rahatlamayın. Tayfunların ve kasırgaların gelişi, depremler, toprak kaymaları, tsunamiler, su baskınları, siyasi huzursuzluklar, ölümcül hastalıklar ve evlilik çekişmeleri, Allah’ın Öfkesinin yoğun bir şekilde İnsana doğru gelmesini işaretleridir. Hayatındaki birçok belirsizlikle, İnsan bugün sürekli bir korku içerisindedir. Bu çılgınlığın ortasında, insan nasıl huzur ve güvenlik bulabilir? Continue reading

Posted in 2010 @tr, Ekim, Sohbetleri | Tagged , , | Comments Off on Bir tek hadis tüm bilgiyi içerir: 29 Ekim 2010