Tag Archives: da’wah

Tutuplah pintu hatimu terhadap dunia ini! 10hb Oktober 2010

Bagi hal-hal duniawi, kamu memberikan perhatian yg sangat mendalam dan memberi perincian dan perancangan yang begitu teliti. Wahai Manusia zaman ini yang lalai! Mengapakan kamu begitu senang untuk mendapatkan/meraih keuntungan yang terbatas di dunia, tetapi kamu mengabaikan keuntungan yang tidak terbatas di akhirat? Wahai manusia, tutuplah pintu hati mu tehadap dunia, kerana dunia itu kotor, ia ibarat bangkai, dan jika ia memasuki hati kamu, ia akan membawa kekotoran dan penyakit yang akan mengheret kita ke dalam kegelapan penderitaan neraka. Continue reading

Posted in 2010 @id, Oktober | Tagged , | Comments Off on Tutuplah pintu hatimu terhadap dunia ini! 10hb Oktober 2010