Tag Archives: körlük

Kaşlarınızı çatmayın: 13 Aralık 2010

Sadece bir zorba Resulullah’a (SAV) saygısızlık eder. Allah’ın Kendisi Resulullah’ı (SAV) bir kaidenin üzerine yerleştirmiştir. Öyleyse biz kimiz ki ona saygısızlık edelim? Resulullah’a (SAV) olan sevgimizi artırarak imanda, nurda ve Makamda yükseliriz. İlahi emirlere karşı gelen kişi bir zorbadır. Kendi nefislerimizin zorbalarına karşı savaşmak ve eksikliklerimize karşı gözlerimizi açmak için de emir aldık. Zorbalar, sürekli olarak, Yaratıcılarının İradesinden hoşnutsuzdurlar ve Ahbaplarının yaptıklarından da mutsuzdurlar. Yani yüzleri sürekli olarak hoşnutsuzluğu yansıtır ve içlerindeki kötülük de bakışlarına çirkin bir bakış olarak yansır. Mevlana, sürekli gülümseyin ve başkalarına kaşlarınızı çatmayın der. Continue reading

Posted in 2010 @tr, Aralık, Sohbetleri | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Kaşlarınızı çatmayın: 13 Aralık 2010