Vítejte na Naqshbandi Haqqani Rabbani Portálu!

Začínáme hledáním záštity v našem Bohu, proti nástrahám a léčkám zlořečeného ďábla, stvoření které zasvětilo svoji existenci pouze táhnutí Člověka do večného zatracení.

Pokračujeme přednesem požehnaných veršů, Bismillahir Rahmannir Raheem, ve jménu Všemohoucího Alláha, Nejsoucitnějšího, Nejmilosrdnějšího. Nejmilosrdnější seslal, Sayyidina Muhammada (saw), coby Milosrdenství pro lidstvo. Posíláme naši lásku, naše pozdravy a ‚selawaty’ našemu milovanému Proroku (saw), Habeebullahu, Tomu jenž je milován Svým Bohem.

Assalamu’alaikum wrh wbkt ó vy, jenž hledáte.

Nedosáhli jste této brány náhodou. Nic na tomto Světě se neděje bez důvodu. Nic se neděje bez nesčíslných moudrostí ukrtých vně, a to i když jde o všední událost. Dokonce i stvoření pokorné pijavice přináší tolik prospěchu Člověku.

Jste tady, protože bylo napsáno, že budete přivedeni k této bráně. Bylo ustanoveno Bohem, již ode Dne Slibů, dlouho předtím než jste byli posláni na toto pozemské království, že budete přivedeni Jeho rukou k Vchodu vedoucímu do věčné Blaženosti.

Každý z vás jste šli jinou cestou, aby jste došli sem, ’a vždyť Cesty Alláhovi jsou rozmanitější nežli nádechy Člověka’, a nyní stojíte na prahu sebe poznání a sebe uskutečnění.

Od tohoto bodu, tu někteří z vás chvíli posečkají a nakonec odejdou aniž by okusili med, aniž by se napili z opojného pramene porozumění. Takovému nešťastníku dáváme sbohem, neboť ve víře není žádné přinucení – každý nechť je pohřben s tím co zasel.  Archanděl Gabriel (as) jednou řekl Rasulullahovi (saw): „Čiň jak jen ti je libo v tomto světě, ó Muhammade, ale pamatuj, že budeš odpovědný za vše co činíš. A žij jak jen ti je libo, ó Muhammade, ale pamatuj, že jednoho dne okusíš Smrt. A miluj za života koho ti jen libo, ó Muhammade, ale pamatuj, že jednoho dne se se svou láskou v smrti rozloučíš. “ A tak ty, jenž hledáš, jsi volný – přijď anebo odejdi jak ti je libo.

A přesto, budou tu i tací, co ponoří špičky svých chodidel do vod těchto vábivých pramenů a budou nevysvětlitelně vtaženi do hlubokých vod, kde je volnost pohybu a žádná omezení, a také bouřlivé bystřiny, které je nutno překonat zatím co bojujete se svým sobectvím a touhami, které se snaží vás zrazovat na této nebezpečné cestě.

Nakonec, když se řeka setká s Oceánem, se vlny sklidní, nastane klid, a mezi klidnou hladinou spojených vod je kapka, kterou jednou byl Ty, a už nejsi. Řeka už také zanikla. Zůstal už jen široký Oceán bez hranic. Tomuto požehnanému, řekneme: „Všechna chvála patří Alláhovi, který zachránil ztraceného Svou Nekonečnou Milostí“. Vítej do Údolí Věčného Klidu.

Ó ty, jenž hledáš, si musíš být vědom, kde právě jsi a kam směřuješ. Máš jen jeden pokus ó ty, jenž hledáš. Jakmile projdeš tímto světským životem, již se nazpět nevrátíš.

Cesta je radostná a její cíl nepopsatelný. Vždyť jak může být slovy popsána chuť medu, pocit pohlazení či Lásky plný tlukot srdce?

Ó ty, jenž hledáš, jsi vítán k čerpání moudrosti ze Suhbah na této webové stránce, z osvícení které pramení od našeho milovaného Učitele, Maulana Shaykha Muhammada Nazim Al-Haqqani Al-Adil Al-Qibrisiho, čtyřicátého nejvyššího šejka Nasqshbandi Tariqat řádu. Tato učení jsou od srdce zaplaveného láskou, zbaveného sobectví, plně odevzdaného Neodolatelnému.

Maulana vás nevolá k sobě, ani ke svému Tariqatu. Volá vás, aby jste se přidali na cestu k chuti, na cestu k Lásce.

Vezměte ho za ruku, pociťte lásku. Přijměte jeho pozvání.

Nechť vás tyto odkazy provázejí na vaší cestě:

Kdo je Šejk Nazim?

Co je Suhbah?

Jak vám může tato stránka pomoci?

Jak používat tuto stránku?

Jak vy můžete pomoct nám.

Ponořte se do příkladu ze suhbahů Maulana Šejka Nazima.

Vydejte se na cestu!

Pokud jste ztraceni nebo potřebujete pomoc, pošlete nám email na admin@SufiHub.com. Můžete nás také následovat na Twitter (SufiHub), Skype (SufiHub) nebo Facebook (SufiHub). Můžete nám dokonce poslat i sms na číslo +65 8200 9955. Tak buďte s námi!

Hledáme dobrovolníky, kteří by nám pomohli přeložit tyto stránky do tolika jazyků kolik je jen možné. Kontaktujte nás prosím pokud by jste chteli pomoci! Děkuji, a nechť vám Alláh žehná za váši pomoc.

Zhlédněte záznamy Maulana:

Zaregistrujte se na této stránce a obdržíte nově uploadované příspěvky na váš email. Můžete nás také následovat na Twitter, kde nás najdete pod jménem SufiHub.
Pokud by jste chtěli použít články uveřejněné na těchto stránkách prosím kontaktujte SufiHub pro souhlas. Souhrny Suhbah, které SufiHub povolí ke zveřejnění musí být reprodukovaný v plném znění a jejich zdroj musí být zmíněn. Žádná část či článek na této webové stránce nesmí být použita pro komerční účely, anebo být použita bez souhlasu.
Všechna práva vyhrazena.