Архиве ознака: Бисмилла / Bismilla

Нека су нам лица обасјана и срца чиста! Neka su nam lica obasjana i srca čista!

У овоме Сухбахy пуном општих савета, Мевлана се дотиче Универзитетског образовања, слободног мешања полова, предности ранога венчавања, као и благослова за жене домаћице. Такође је дао детаљна упутства за тражење заштите ноћу, са посебним саветима за становнике Истанбула. Мевлана је такођеп присутне подучио и моћној дови која је увек услишана, а која резултира озареним лицима, чистим срцима и чашћу божанске присутности. U ovome Suhbahu punom opštih saveta, Mevlana se dotiče Univerzitetskog obrazovanja, slobodnog mešanja polova, prednosti ranoga venčavanja, kao i blagoslova za žene domaćice. Takođe je dao detaljna uputstva za traženje zaštite noću, sa posebnim savetima za stanovnike Istanbula. Mevlana je takođep prisutne podučio i moćnoj dovi koja je uvek uslišana, a koja rezultira ozarenim licima, čistim srcima i čašću božanske prisutnosti. Наставите са читањем

Објављено под 2011 @sr, Suhbah/Cухбax | Означено са , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Коментари су искључени на Нека су нам лица обасјана и срца чиста! Neka su nam lica obasjana i srca čista!

Return to Him as a servant, and He will honour you like a king: 14th October 2010

There are only two categories in life. There is the Creator, and there is the creation (servants). Since you are not the Creator, you must be the creation, the servant! If you are not acting as a servant, that means you are acting as the Master! Allah is displeased with those who do that – Allah has no partners. So there is only servanthood, there is no other category for us except that. Return to him as servants, and He will grant you never-ending honour and glory! Don’t return to him as a King, but as a servant! Наставите са читањем

Објављено под Suhbah/Cухбax | Означено са , , , , | Коментари су искључени на Return to Him as a servant, and He will honour you like a king: 14th October 2010

No other Ummah was given Bismillahir Rahmanir Rahim

Each Prophet had been bestowed the use of Bismillahir Rahmanir Rahim only briefly and only during life-threatening moments during their lives. After each incident, Bismillahir Rahmanir Rahim was lifted back up to the heavens, and their Ummahs did not receive this verse as a gift for themselves.
We are the only Nation (Ummah) granted Bismillahir Rahmanir Rahim. We are so blessed, for we are the Ummah of the Beloved of Allah, and He has given us Bismillahir Rahmanir Rahim as a gift for the Ummah of Habeebullah! Наставите са читањем

Објављено под Suhbah/Cухбax | Означено са , | Коментари су искључени на No other Ummah was given Bismillahir Rahmanir Rahim

Visit the graves of Saints, there is benefit in it

The Prophet (saw) had said, „Remember death, and remember those who have died.“ That will remind you of death and life after death. In another Hadeeth, when the Prophet (saw) was asked by the Companions on how one may recognize a Wali (Saint) of Allah, Rasulullah (saw) replied, „When you look at a real Saint who is beloved in the Divine presence, the sign is that – your hair will stand on end and you will suddenly remember the Lord of the Heavens, and your heart will tremble in awe of Him.“ That is the sign of Sainthood. Наставите са читањем

Објављено под Suhbah/Cухбax | Означено са , , , , , , | Коментари су искључени на Visit the graves of Saints, there is benefit in it