Добродошли на Добродошли на Накшибанди Хаккани Раббани Портал

Ћирилица

Почињемо тражећи заштиту код Господара против смицалица и замки проклетог ђавола, јер ђаво је биће које је сво своје постојање посветило скретању човека с правог пута у вечно проклетство.

Настављамо изговарајући речи Узвишеног,  Бисмиллахир Рахманнир Рахиим: У име Аллаха Свемогућег, Најсамилоснијег, Најмилостивијег. Најмилостивији нам је послао Посланика Мухаммеда (с.а.в.с) да буде  милост људима. Нека је наша љубав, селами и салавати уз вољеног нам Посланика (с.а.в.с), Хабеебуллах-Господарева Миљеника.

Есселаму-алеикум ве рахметуллахи ве берекатуху, о ви који тражите!

На овај портал нисте дошли случајно. Ништа на свету не дешава се без разлога. Ништа се не дешава без утицаја бескрајне мудрости сакривене у свему, чак и када је то наизглед неважна ситница. Чак и постојање обичне пијавице носи своју корист за човека.

Ви сте овде зато што је записано да ћете бити вођени до овог портала. Божје је одређење још од Дана Обећања, пуно прије него што сте послани на овоземаљски свет, да ћете бити вођени Његовом руком до врата која воде до вечнога благослова.

Свако од вас пролази кроз различите кушње како би дошао до овога места, јер “Аллахових путева више је већ људских  удисаја”, па тако сада стојите на прагу откривања и реализовања себе.

Од овог тренутка, неки ће се овде задржати веома кратко и онда отићи не окусивши ништа од сласти и не попивши ни кап из опојних потока разумевања. Једном таквом несретнику можемо само рећи збогом, јер нема присиле у веру-пожњет ћете оно што сте посејали. Једном је анђео Габриел рекао Аллахову Посланику с.а.в.с.: „Ради како те је воља на овом свету, о Мухаммеде, али запамти да ћеш полагати рачун за све шта радиш. Живи како те је воља на овом свету, о Мухаммеде, али запамти да ћеш једног дана окусити смрт. Воли кога хоћеш у свом животу, о Мухаммеде, али не заборави да ће вас једног дана раставити смрт.“ О ти који тражиш, остани или иди, како те је воља!

Ипак, има оних чије ће душе запловити потоцима наших позива и онда, необјашњиво повучени у дубине, препустит ће се без страха или сустезања у вртоглаву бујицу истине коју морају савладати борећи се са својим егом и страстима што их одвраћају од кретања на овај непознати пут. Напокон, где река сусреће Океан, таласи се смањују и смиреност расте, гдје шуме мирне воде што се састају, кап воде што беше некад ти више не постоји, река такође више не постоји-остала је само широка, непрегледна површина Океана-једино што постоји. Једном таквом почашћеном тад кажемо: „Сва хвала припада Аллаху који је спасао изгубљеног Својом бескрајном милошћу.“ Добродошли у Долину Вечног Мира!

О ти који тражиш, мораш научити о себи-где си сада и куд идеш. Имаш само једну прилику и једном када прође овоземаљски живот, више је никада нећеш имати.

Путовање је привлачно, дестинација неописива, јер како неко може објаснити ту сласт, тај осећај усхићења при сусрету, то лупање срца заљубљеног у Љубав?

О ти који тражиш, слободно црпи мудрост од Сухбаха расуту по овој страници, из светлости што тече од нашег вољеног Учитеља, Маулана Схаyкх Мухаммад Назим Ал-Хаккани Ал-Адил Ал-Kибриси, четрдесетог Великог шејха из реда Накшибендијског Тариката. Подучавања су потекла из срца прожетог Љубављу, а лишеног себе и свог ега, срца које је се у потпуности предало Неодољивом Једином.

Маулана Вас не зове себи, нити овом Тарикату, него Вас зове да му се придружите на путу укуса, на путу Љубави.

Прихватите његову руку, осетите Љубав. Прихватите његов позив.

Нека Вас ови линкови воде кроз Ваше путовање:

Ко је шејх Назим?

Шта је Сухбах?

Како Вам ова страница може помоћи?

Како да користите ову страницу?

Како да Ви нама помогнете?

Проучите пример Мевлана шејх Назимовог Сухбаха.

Нека Ваше путовање почне!

Ако сте изгубљени или Вам треба помоћ, јавите нам се е-маилом на админ@СуфиХуб.цом. или нас пратите/разговарајте с нама преко Тwиттер (СуфиХуб), Скyпе (СуфиХуб) или Фацебоок (СуфиХуб) страница. Можете нам чак послати и смс на +65 8200 9955. Контактирајте нас!

Тражимо волонтере који би помогли да се преведе овај сајт на што је више језика могуће. Молимо, контактирајте нас ако желите волонтирати. Хвала Вам, нека је Аллахова милост на Вама због овог великог искорака ка Истини.

Погледајте старије видео записе Мевлане на:

Региструјте се на овој страници како бисмо Вам могли слати новости путем маила сваки пут када је нешто ново постављено на страницу. Такође нас можете пратити на Тwиттер-у под именом СуфиХуб.

За репродукцију чланака са ове странице, молимо да тражите пристанак од СуфиХуб. Сажетке Сухбаха које желите да поделите (након пристанка) морате да репродукујете у цјелини, а њихов извор се мора назначити. Ни један дио било којег од чланка не може да се користи у комерцијалне сврхе без дозволе извора.

Сва права су задржана.

 

 

Latinica

Počinjemo tražeći zaštitu kod Gospodara protiv smicalica i zamki prokletog đavola, jer đavo je biće koje je svo svoje postojanje posvetilo skretanju čoveka s pravog puta u večno prokletstvo.

Nastavljamo izgovarajući reči Uzvišenog,  Bismillahir Rahmannir Rahiim: U ime Allaha Svemogućeg, Najsamilosnijeg, Najmilostivijeg. Najmilostiviji nam je poslao Poslanika Muhammeda (s.a.v.s) da bude  milost ljudima. Neka je naša ljubav, selami i salavati uz voljenog nam Poslanika (s.a.v.s), Habeebullah-Gospodareva Miljenika.

Esselamu-aleikum we rahmetullahi we berekatuhu, o vi koji tražite!

Na ovaj portal niste došli slučajno. Ništa na svetu ne dešava se bez razloga. Ništa se ne dešava bez uticaja beskrajne mudrosti sakrivene u svemu, čak i kada je to naizgled nevažna sitnica. Čak i postojanje obične pijavice nosi svoju korist za čoveka.

Vi ste ovde zato što je zapisano da ćete biti vođeni do ovog portala. Božje je određenje još od Dana Obećanja, puno prije nego što ste poslani na ovozemaljski svet, da ćete biti vođeni Njegovom rukom do vrata koja vode do večnoga blagoslova.

Svako od vas prolazi kroz različite kušnje kako bi došao do ovoga mesta, jer “Allahovih puteva više je već ljudskih  udisaja”, pa tako sada stojite na pragu otkrivanja i realizovanja sebe.

Od ovog trenutka, neki će se ovde zadržati veoma kratko i onda otići neokusivši ništa od slasti i nepopivši ni kap iz opojnih potoka razumevanja. Jednom takvom nesretniku možemo samo reći zbogom, jer nema prisile u veru-požnjet ćete ono što ste posejali. Jednom je anđeo Džibril rekao Allahovu Poslaniku s.a.v.s.: „Radi kako te je volja na ovom svetu, o Muhammede, ali zapamti da ćeš polagati račun za sve šta radiš. Živi kako te je volja na ovom svetu, o Muhammede, ali zapamti da ćeš jednog dana okusiti smrt. Voli koga hoćeš u svom životu, o Muhammede, ali ne zaboravi da će vas jednog dana rastaviti smrt.“ O ti koji tražiš, ostani ili idi, kako te je volja!

Ipak, ima onih čije će duše zaploviti potocima naših poziva i onda, neobjašnjivo povučeni u dubine, prepustit će se bez straha ili sustezanja u vrtoglavu bujicu istine koju moraju savladati boreći se sa svojim egom i strastima što ih odvraćaju od kretanja na ovaj nepoznati put. Napokon, gde reka susreće Okean, talasi se smanjuju i smirenost raste, gdje šume mirne vode što se sastaju, kap vode što beše nekad ti više ne postoji, reka takođe više ne postoji-ostala je samo široka, nepregledna površina Okeana-jedino što postoji. Jednom takvom počašćenom tad kažemo: „Sva hvala pripada Allahu koji je spasao izgubljenog Svojom beskrajnom milošću.“ Dobrodošli u Dolinu Večnog Mira!

O ti koji tražiš, moraš naučiti o sebi-gde si sada i kud ideš. Imaš samo jednu priliku i jednom kada prođe ovozemaljski život, više je nikada nećeš imati.

Putovanje je privlačno, destinacija neopisiva, jer kako neko može objasniti tu slast, taj osećaj ushićenja pri susretu, to lupanje srca zaljubljenog u Ljubav?

O ti koji tražiš, slobodno crpi mudrost od Suhbaha rasutu po ovoj stranici, iz svetlosti što teče od našeg voljenog Učitelja, Maulana Shaykh Muhammad Nazim Al-Haqqani Al-Adil Al-Qibrisi, četrdesetog Velikog šejha iz reda Nakšibendijskog Tarikata. Podučavanja su potekla iz srca prožetog Ljubavlju, a lišenog sebe i svog ega, srca koje je se u potpunosti predalo Neodoljivom Jedinom.

Mevlana Vas ne zove sebi, niti ovom Tarikatu, nego Vas zove da mu se pridružite na putu ukusa, na putu Ljubavi.

Prihvatite njegovu ruku, osetite Ljubav. Prihvatite njegov poziv.

 

Neka Vas ovi linkovi vode kroz Vaše putovanje:

Ko je šejh Nazim?

Šta je Suhbah?

Kako Vam ova stranica može pomoći?

Kako da koristite ovu stranicu?

Kako da Vi nama pomognete?

Proučite primer Mevlana šejh Nazimovog Suhbaha.

Neka Vaše putovanje počne!

Ako ste izgubljeni ili Vam treba pomoć, javite nam se e-mailom na admin@SufiHub.com. ili nas pratite/razgovarajte s nama preko Twitter (SufiHub), Skype (SufiHub) ili Facebook (SufiHub) stranica. Možete nam čak poslati i sms na +65 9800 5545. Kontaktirajte nas!

Tražimo volontere koji bi pomogli da se prevede ovaj sajt na što je više jezika moguće. Molimo, kontaktirajte nas ako želite volontirati. Hvala Vam, neka je Allahova milost na Vama zbog ovog velikog iskoraka ka Istini.

Pogledajte starije video zapise Mevlane na:

Registrujte se na ovoj stranici kako bismo Vam mogli slati novosti putem maila svaki put kada je nešto novo postavljeno na stranicu. Takođe nas možete pratiti na Twitter-u pod imenom SufiHub.

Za reprodukciju članaka sa ove stranice, molimo da tražite pristanak od SufiHub. Sažetke Suhbaha koje želite da podelite (nakon pristanka) morate da reprodukujete u cjelini, a njihov izvor se mora naznačiti. Ni jedan dio bilo kojeg od članka ne može da se koristi u komercijalne svrhe bez dozvole izvora.

Sva prava su zadržana