Tag Archives: načiniti zalihu

Neka su nam lica obasjana i srca čista!

U ovome Suhbahu punom općih savjeta, Mevlana se dotiče Sveučilišne naobrazbe, slobodnoga miješanja spolova, prednosti ranoga vjenčavanja, kao i blagoslova za žene domaćice. Takođe je dao detaljne upute za traženje zaštite noću, sa posebnim savjetima za stanovnike Istanbula. Mevlana je takođe prisutne podučio i moćnoj dovi koja je uvijek uslišana, a koja rezultira ozarenim licima, čistim srcima i čašću božanske prisutnosti. Continue reading

Posted in 2011 @hr, Suhbah @hr | Tagged , , | Comments Off on Neka su nam lica obasjana i srca čista!