Tag Archives: Mramorno more

Neka su nam lica obasjana i srca čista!

U ovom Suhbahu punom općih savjeta, Mevlana se dotiče fakultetskog obrazovanja, slobodnog miješanja spolova, prednosti ranog vjenčavanja, kao i milosti za žene domaćice. Takođe je dao detaljne upute za traženje zaštite noću, sa posebnim savjetima za stanovnike Istanbula. Mevlana je takođe prisutne podučio i moćnoj dovi koja je uvijek uslišana, a koja rezultira ozarenim licima, čistim srcima i čašću božanske prisutnosti. Continue reading

Posted in 2011 @bs, Suhbah @bs | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Neka su nam lica obasjana i srca čista!